การทำอะไรหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน (Multitasking) อย่างการไถโซเชียลไปพร้อม ๆ กับการดูซีรีย์ หรือการอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับการฟังเพลง อาจมีความเกี่ยวข้องกับสมาธิ / ความจดจ่อที่ลดลง หรือการจำสิ่งต่าง ๆ ได้ยากขึ้น

Kevin Paul Madore หนึ่งในทีมนักวิจัยจาก Stanford University ได้ทำการทดลอง เพื่อสังเกตความเชื่อมโยงบางอย่างในหัวข้อ ‘การทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน และประสิทธิภาพของความจำ’ ของผู้เข้าร่วมการทดลอง อายุ 18 – 26 ปี จำนวน 80 คน ด้วยการแสดงภาพต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์ แล้วถามผู้เข้าร่วมการทดลองในตอนท้ายว่า พวกเขาเห็นภาพอะไรบ้าง และในขณะเดียวกัน ก็ใช้เทคโนโลยี EEG และการ Tracking สายตาของผู้เข้าร่วมการทดลอง เพื่อวัดระดับความจดจ่อในการมองภาพ

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังให้ผู้เข้าทดสอบ ลองตอบคำถามเพื่อวัดระดับว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน (Multitasking) มากแค่ไหน อาทิ การแชทตอนดูโทรทัศน์ หรือการฟังเพลงตอนอ่านหนังสือ โดยทีมงานพบว่า

ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ชอบ Multitasking คือผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มเดียวกับที่ชอบวอกแวกตอนทำแบบทดสอบความจำ และมีความเชื่อมโยงกับผลคะแนนความจำที่ไม่ค่อยดีนัก

แม้จะยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่า การทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกันนั้นส่งผลให้ความจำแย่ แต่ก็น่าสนใจที่จะสำรวจกันต่อว่า การ Multitasking นั้นเชื่อมโยงกับสภาวะสมาธิสั้น หรือการมีความจำแย่ลงจริง ๆ ไหม หรือจะมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ คนนั้น ๆ เป็นคนที่เสียสมาธิง่ายอยู่แล้ว ซึ่งประเด็นนี้จะสำรวจได้จากการมอนิเตอร์คน ๆ หนึ่งตลอดเวลาเท่านั้น การทดสอบเพียงเท่านี้ จึงยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน

ในวันที่เราทำอะไรหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน ความจำของเราแย่ลงไหม? หรือในวันที่ความจำของเราแย่ลง เรา Multitasking ได้ดีขึ้นหรือเปล่า? คำถามเหล่านี้ ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายประเด็นที่ทีมวิจัยจะค้นหาคำตอบต่อไปเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก
Nature, DOI: 10.1038/s41586-020-2870-z
https://www.newscientist.com/article/2258317-people-easily-distracted-by-their-phones-perform-worse-on-memory-tests/