หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของพลาสติกชีวภาพกันมาบ้างในช่วงระยะหลังมานี้ ด้วยกระแสรักโลก เทรนด์ลดการใช้พลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการส่วนมากจึงหันมาเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษ หรือพลาสติกชีวภาพเหล่านี้แทน เพราะเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable Plastic) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลาย

พลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้อย่างไร?

พลาสติกชีวภาพที่ผลิตด้วยวัสดุจากธรรมชาติ จะสามารถย่อยสลาย (Compostable) ได้ในธรรมชาติ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม พลาสติกชีวภาพจะค่อย ๆ ย่อยสลายกลายเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และมวลชีวภาพ ภายในเวลา 180 วัน โดยเมื่อย่อยสลายจนหมด จะต้องไม่มีส่วนผสมของพลาสติก หรือสารพิษใด ๆ หลงเหลืออยู่

ตัวอย่างของพลาสติกชีวภาพ

– PLA บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
– BioPBS บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
– PBAT ถุงจากพลาสติกชีวภาพ (บางประเภทสามารถย่อยสลายได้ บางประเภทสามารถแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้)

เรามักจะเห็นภาพของพลาสติกชีวภาพ ในรูปของบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะผู้ประกอบการยุคใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือ BioPBS กันมากขึ้น 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ BioPBS ที่มีใช้จริงในไทย (ยกตัวอย่างจาก ผลิตภัณฑ์ BioPBS ของ KM Packaging)

– เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่ด้านในเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ 
– เป็น Foodgrade 100% สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่ออาหาร
– สามารถย่อยสลายได้ ภายใน 180 วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องฝังกลบไว้ในดิน มีอุณหภูมิ 50 องศา ความชื้น 90%
สกรีนโลโก้ได้
– ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้
ทนต่อความร้อนและความเย็น โดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 100 องศา ต่ำสุด -40 องศา

โดยหลัก ๆ แล้ว จุดเด่นของ ‘พลาสติกชีวภาพ’ (Biodegradable Plastic) คือการย่อยสลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่อยากรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก
ทำความรู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก BioPlastic – เครือบริษัทไทยนำ (thainam.co.th)
เมื่อพลาสติกหายไปได้ ‘Biodegradable Plastic’ ทางเลือกใหม่แห่งความยั่งยืน (tcdc.or.th)
FAQ | KMP