ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและ
ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจ
ในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็น
หนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย
แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใด
ที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน
เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน
Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
Founder@Start ให้ Up

ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใดที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
Founder@Start ให้ Up

“A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model”


Steve Blank

“เราอยากให้ทุกคนรู้ว่า Startups ไทย
มันมีของ มีงานเจ๋ง ๆ เยอะมากเลยนะ”

Start ให้ Up เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลงใหลในจินตนาการ
ของ Startup ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก เราอยากจะ
นำเสนอ Startup ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของ Startup ไทย
เชื่อในไอเดียของคนไทยว่าจะสามารถเปลี่ยนอะไรเดิม ๆ
แล้วก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งยูนิคอร์นของโลกได้


Sandaru K.
Executive Editor@Start ให้ Up

“เราอยากให้ทุกคนรู้ว่า Startup ไทย
มันมีของ มีงานเจ๋ง ๆ เยอะมากเลยนะ”

Start ให้ Up เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลงใหลในจินตนาการของ Startup ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก เราอยากจะนำเสนอ Startup ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของ Startup ไทย เชื่อในไอเดียของคนไทยว่าจะสามารถเปลี่ยนอะไรเดิม ๆ แล้วก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งยูนิคอร์นของโลกได้


Sandaru K.
Executive Editor@Start ให้ Up