ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและ
ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจ
ในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็น
หนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย
แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใด
ที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน
เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน
Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
Founder@Start ให้ Up

ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใดที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
Founder@Start ให้ Up

“A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model”


Steve Blank

“เราเชื่อว่า UNICORN คืออีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จที่ทุก START UP มากฝีมือไอเดียดีของคนไทย สามารถก้าวไปถึงได้อย่างแน่นอน”

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่จะพลิกโฉมธุรกิจและเศรษฐกิจไทยมี startup ใจกลางที่ก่อร่างสร้างไอเดียเจ๋ง ต่อยอดความสำเร็จของคนรุ่นก่อน”start ให้ up”จึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดัน startup ไทยให้ก้าวไกลระดับ ยูนิคอร์น เพราะเราเชื่อว่า ทุกก้าวของความสำเร็จคือโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับผู้หลงใหลในการทำธุรกิจและหลงใหลในเทคโนโลยีได้เริ่ม startup ใหม่ขึ้นมา


Panchitma s.
Executive Editor@Start ให้ Up

เราเชื่อว่า UNICORN คืออีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จที่ทุก START UP มากฝีมือไอเดียดีของคนไทย สามารถก้าวไปถึงได้อย่างแน่นอน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่จะพลิกโฉมธุรกิจและเศรษฐกิจไทยมี startup ใจกลางที่ก่อร่างสร้างไอเดียเจ๋ง ต่อยอดความสำเร็จของคนรุ่นก่อน”start ให้ up”จึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดัน startup ไทยให้ก้าวไกลระดับ ยูนิคอร์น เพราะเราเชื่อว่า ทุกก้าวของความสำเร็จคือโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับผู้หลงใหลในการทำธุรกิจและหลงใหลในเทคโนโลยีได้เริ่ม startup ใหม่ขึ้นมา


panchitma s.
Executive Editor@Start ให้ Up