ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและ
ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจ
ในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็น
หนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย
แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใด
ที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน
เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน
Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
[email protected] ให้ Up

ธุรกิจ Startup เป็นกระแสที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวและถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการก้าวกระโดดของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มี Startup เกิดใหม่จำนวนไม่น้อย แต่เรากลับพบว่า Startup ไทยยังไม่สามารถมีรายใดที่ก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับ unicorn ได้อย่างเพื่อนบ้าน เราจึงสร้าง “Start ให้ Up” เพื่อสนับสนุน Startup ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทย

“เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย
ไปไกลถึงยูนิคอร์น”


Kamolthun P.
[email protected] ให้ Up

“A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model”


Steve Blank

“เราเชื่อว่า UNICORN คืออีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จที่ทุก START UP มากฝีมือไอเดียดีของคนไทย สามารถก้าวไปถึงได้อย่างแน่นอน”

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่จะพลิกโฉมธุรกิจและเศรษฐกิจไทยมี startup ใจกลางที่ก่อร่างสร้างไอเดียเจ๋ง ต่อยอดความสำเร็จของคนรุ่นก่อน”start ให้ up”จึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดัน startup ไทยให้ก้าวไกลระดับ ยูนิคอร์น เพราะเราเชื่อว่า ทุกก้าวของความสำเร็จคือโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับผู้หลงใหลในการทำธุรกิจและหลงใหลในเทคโนโลยีได้เริ่ม startup ใหม่ขึ้นมา


Panchitma s.
Executive [email protected] ให้ Up

เราเชื่อว่า UNICORN คืออีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จที่ทุก START UP มากฝีมือไอเดียดีของคนไทย สามารถก้าวไปถึงได้อย่างแน่นอน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่จะพลิกโฉมธุรกิจและเศรษฐกิจไทยมี startup ใจกลางที่ก่อร่างสร้างไอเดียเจ๋ง ต่อยอดความสำเร็จของคนรุ่นก่อน”start ให้ up”จึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดัน startup ไทยให้ก้าวไกลระดับ ยูนิคอร์น เพราะเราเชื่อว่า ทุกก้าวของความสำเร็จคือโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับผู้หลงใหลในการทำธุรกิจและหลงใหลในเทคโนโลยีได้เริ่ม startup ใหม่ขึ้นมา


panchitma s.
Executive [email protected] ให้ Up