พื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบัน กำลังเต็มไปด้วยหิมะสีเขียว ที่แผ่ขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็ว และสีเขียวที่กำลังกระจายไปทั่วเหล่านี้ ก็ไม่ใช่อะไร นอกไปจาก ‘สาหร่าย’ ที่กำลังเติบโตบนหิมะ

อันที่จริง ปรากฏการณ์ของสาหร่ายที่เติบโตบนพื้นหิมะ นั้นเป็นที่พูดถึงมาสักพักใหญ่ ๆ แล้วในแถบอาร์กติก แต่การขยายอาณาเขตในแถบแอนตาร์กติกานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่มาก ๆ

Green Snow

จากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียม ทีมสำรวจพบว่าส่วนที่มีหิมะสีเขียวเยอะ คือบริเวณ Peninsula และพื้นที่รอบ ๆ เพราะเป็นบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นเร็วกว่าพื้นที่อื่น พวกเขาจึงลงไปสำรวจยังพื้นที่จริงเพื่อเช็กความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

กลุ่มนักสำรวจพบว่า ‘หิมะสีเขียว’ ได้แผ่ขยายอาณาเขตไปแล้วราว ๆ 1.9 ตร.กม. โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จนทำให้หิมะอ่อนตัวลงจนมีลักษณะเหมือนโคลน และสารอาหารในดินที่คาดว่ามาจากของเสียของเพนกวิน

ยังไม่แน่ชัดนักว่า สาหร่ายเหล่านี้จะส่งผลอะไรกับสภาพอากาศหรือไม่ แต่ทีมนักวิจัยคาดว่า สาหร่ายที่เจริญเติบโตบนพื้นหิมะ จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ราว ๆ 479 ตัน/ปี และจะเพิ่มมากขึ้นอีก หากสาหร่ายเหล่านี้ขยายพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

Green Snow

ในทางกลับกัน สาหร่ายที่กำลังเติบโตบนหิมะ ย่อมย้อมให้พื้นหิมะมีสีเข้มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้หิมะดูดซับแสงแดดไว้มากกว่าเดิม และอาจจะทำให้หิมะละลายได้ง่ายกว่าเดิม (นั่นหมายความว่า เจ้าสาหร่ายก็ต้องจากเราไปเช่นกัน)

ในระยะยาว สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นตัวแปรที่ควบคุมความเป็นอยู่ของหิมะสีเขียวไว้ อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้น จะทำให้สาหร่ายเจริญเติบโต แต่หากอุณหภูมิยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้หิมะละลาย ระบบนิเวศนี้ก็จะถูกทำลายทันที

Journal reference: Nature Communications, https://www.nature.com/articles/s41467-020-16018-w

ที่มา
https://www.newscientist.com/article/2243918-algae-is-now-growing-on-melting-antarctic-snow-due-to-climate-change/