สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับบริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด, บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท แอดเวนเจอร์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท สปอตไลท์ ครีเอชั่น จำกัด เดินหน้าผลิตสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเด็กไทย จับมือกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โถงห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

KMITL KLIX เรียนออนไลน์

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนของไทยอย่างเห็นได้ชัด การเรียนการสอนในภาคปกติ ล้วนแต่ถูกระงับไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ประกาศตัวอย่างชัดเจน ว่าจะยุติการเรียนการสอนภาคปกติ แล้วหันมาเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ไม่ใช่แค่เฉพาะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แต่วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของประเทศไทย เพราะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลย คือ การเรียนออนไลน์”

KMITL KLIX เรียนออนไลน์

“ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีคนเรียนออนไลน์อยู่ไม่เกิน 10,000 คน แต่หลังจากที่ สจล. ประกาศเรียนออนไลน์ ตัวเลขก็เพิ่มจากหมื่น เป็นหลายแสนคน ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ นั่นหมายความว่า การเรียนออนไลน์ในประเทศไทยนั้นเป็นไปได้!” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เคยมีคนบอกว่า การเรียนออนไลน์ สู้การเรียนปฏิบัติ หรือการเรียนในห้องไม่ได้หรอก แต่สุดท้ายแล้ว โควิด-19 ก็เปลี่ยนวิถีการเรียนการสอน เปลี่ยนชีวิตของนิสิตนักศึกษาได้ มีการแข่งขันการเรียนออนไลน์เกิดขึ้น จะไม่มีเด็กหลังห้อง หรือเด็กหน้าห้องอีกต่อไป จะมีก็แต่เด็กหน้าจอ เพราะทุกคนจะเท่าเทียมกัน”

การเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ https://klix.kmitl.ac.th/ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่เปิดรับนักเรียนทั่วประเทศอย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ หรือวุฒิการศึกษา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย โดยทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาเป็นผู้สร้างบทเรียน เพื่อคุณประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

KMITL KLIX เรียนออนไลน์

พร้อมกันนี้ นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอตไลท์ ครีเอชั่น จำกัด ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Start ให้ Up ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมมือกันผลิตสื่อการสอนออนไลน์ และอำนวยความสะดวกในการส่งนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปฝึกงานกับบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ในประเทศไทย