ในจำนวนปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย … ‘ปริมาณ’ และ ‘คุณภาพ’ ของผลผลิตที่ไม่ดีเท่าที่หวัง คือสิ่งที่เกษตรกรไทยหลาย ๆ คนล้วนเคยพบเจอ! แม้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะมาจากหลาย ๆ สาเหตุ แต่การเกิดขึ้นของ ‘เก้าไร่’ Startup แพลตฟอร์มเรียกโดรนเพื่อการเกษตร ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรไทยเช่นกัน!

‘เก้าไร่’ (Gaorai) คือ Startup ผู้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับเรียกใช้บริการโดรน ในการฉีดพ่นพืชพันธุ์ทางการเกษตร รวมถึงการเก็บและประมวลผลข้อมูลการฉีดพ่นต่าง ๆ เพื่อให้พืชได้รับการดูแลที่ดีกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และนวัตกรรมที่ยั่งยืน ให้กับฟาร์มในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อยอดเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เก้าไร่ Startup เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช

‘เก้าไร่’ จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างเกษตรกรและนักขับโดรน นอกจากจะช่วยให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดรนในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้ว ‘เก้าไร่’ ยังสนับสนุนให้เกิดอาชีพใหม่อย่าง ‘นักขับโดรน’ ขึ้นอีกด้วย โดยทางเก้าไร่จะเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้นักขับโดรนสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้

การใช้โดรนในการฉีดพ่นพืช สามารถใช้ฉีดพ่นได้ทั้งน้ำและสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้พืชได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และได้รับสารกำจัดแมลงอย่างทั่วถึง เมื่อพืชผลได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ก็ย่อมมีผลผลิตที่ได้คุณภาพและปริมาณมากขึ้นตามมา

เก้าไร่ Startup เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช

นอกจากนี้ การใช้โดรนในการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช แทนการฉีดพ่นด้วยวิธีเดิม ยังช่วยลดปริมาณของสารที่ใช้ให้น้อยลงกว่าเดิม 3 – 4 เท่า ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น ลดการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ร่นระยะเวลางานให้เร็วกว่าเดิมถึง 5 เท่า แถมยังได้ข้อมูล Insight เกี่ยวกับการฉีดพ่นพืช มาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจกระบวนการทำงานของ ‘เก้าไร่’ ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ www.facebook.com/gaorai.io หรือ www.gaorai.io ได้เลยจ้า~ หรือถ้าอยากรู้เรื่องราวของ Agtech อื่น ๆ อีก ก็ตามมารู้จักกับ Getztrac กันต่อได้เลย