การพรีออเดอร์เสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือของตกแต่งจากต่างประเทศ โดยใช้เวลาราว ๆ 2 – 3 อาทิตย์ ก่อนที่ผู้ซื้อจะได้รับสินค้า คงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก …งั้นจะเป็นอย่างไร หากเราขยายการพรีออเดอร์ให้กว้างขึ้น แล้วหันมาพรีออเดอร์ ‘ผลผลิตทางการเกษตร’ กันล่ะ!

Farmto

ฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ แต่แนวคิดการพรีออเดอร์สินค้าการเกษตรเกิดขึ้นจริงแล้ว โดย ‘Farmto’ (ฟาร์มโตะ) แพลตฟอร์ม Marketplace สำหรับซื้อ-ขายผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะ! นอกจากจะเป็นเหมือนช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าเกษตรกับเกษตรกรได้โดยตรงแล้ว Farmto ยังมีระบบพรีออเดอร์ ที่เปิดให้ผู้ซื้อ ‘จอง’ ผลผลิตที่ตนเองสนใจ ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพรวนดินเลย

Farmto

‘การจองผลผลิต’ จะทำให้ผู้ซื้อรู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของร่วมในผลผลิต เหมือนได้ร่วมปลูกไปด้วยกัน เพราะเงินที่ผู้ซื้อจ่ายไป ก็เป็นเหมือนการให้เงินกับเกษตรกรไปลงทุนปลูกพืชผลนั้น ๆ นอกจากจะได้ติดตามความเป็นไปของผลผลิตแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มอย่างใกล้ชิดได้ด้วย หรือจะนัดรับผลผลิตในสินค้าบางประเภทก็ได้

เหล่าเกษตรกรในฟาร์มโตะ นั้นเปรียบได้กับแบรนด์ ๆ หนึ่ง พวกเขาสามารถกำหนดราคาขายได้เอง เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรที่เข้าร่วมกับฟาร์มโตะ จะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะพัฒนาแบรนด์ของตนให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

Farmto

ในมุมของเกษตรกรแล้ว การเข้าร่วมกับฟาร์มโตะ จะช่วยลดปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรได้อย่างชัดเจน ด้วยระบบการพรีออเดอร์ที่ช่วยให้พวกเขาได้รับเงินล่วงหน้ามาก่อน ส่วนผู้บริโภคก็จะได้ร่วมดูแล ติดตามดูการเจริญเติบโตของสินค้าของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่สดใหม่ หรือถ้าคุณต้องการ จะเดินทางไปถึงฟาร์ม แล้วลงมือพรวนดิน ใส่ปุ๋ยไปพร้อม ๆ กันก็ยังได้

และถ้าคุณเริ่มสนใจอยากพรีออเดอร์สินค้าจาก Farmto บ้างแล้ว ก็ตรงไปที่ www.farmto.co.th หรือ https://www.facebook.com/yourfarmto ได้เลย! และถ้าคุณกำลังสนใจ Agtech (หรือ Agritech) อยู่ละก็ > Startup ไทยอย่าง ‘Getztrac’ ก็น่าสนใจน้า~