เล็งปลูกข้าวหน้าฝน แต่ฝนไม่ตก พอจะลงปุ๋ยให้ทั่วแปลง ก็ดันเจอฝนลงมาชะล้างปุ๋ยให้หายไปซะงั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ ‘รีคัลท์’ Startup สายเลือดไทยจะเข้ามาปฏิวัติวงการเกษตร!

รีคัลท์ คือ Agtech หรือ Startup สายการเกษตรที่หยิบเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีมากขึ้น

หลัก ๆ แล้ว แอปพลิเคชัน รีคัลท์ จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนเพาะปลูกแก่เกษตรกร ข้อมูลเหล่านี้ คือข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ และประมวลผล โดย Machine Learning และระบบ A.I. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายแปลง มาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต แสดงผลผ่าน รีคัลท์ ใน 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

Ricult พยากรณ์อากาศ การเกษตร

1. พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน

การพยากรณ์อากาศของ รีคัลท์ เป็นการให้ข้อมูลแบบรายแปลง ทั้งข้อมูลสภาพอากาศในปัจจุบัน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้สูงสุด 9 เดือน เพื่อให้เกษตรกร สามารถวางแผนการปลูกพืช ใส่ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภัยแล้ง หรือภาวะน้ำมากจนเกินไป

2. ภาพถ่ายดาวเทียม

รีคัลท์ใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงในการเก็บภาพแปลงเกษตร แล้วนำมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของแปลง ดูว่าผลผลิตมีการเจริญเติบโตดี หรือมีปัญหาอยู่หรือไม่

3. ความรู้ด้านการเกษตร

ทาง รีคัลท์ จะมีทีมงานคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องไปกับระยะเวลาปลูกของแต่ละแปลง โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ricult พยากรณ์อากาศ การเกษตร

รีคัลท์ กับวิถีการเกษตร

1. ระยะเตรียมการปลูก

รีคัลท์ จะช่วยให้เกษตรกรไทย สามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าได้ถึง 9 เดือน เพื่อกำหนดช่วงลงปลูกที่เหมาะสมได้ เพราะการปลูกข้าวที่ดี ต้นข้าวต้องได้รับน้ำอย่างพอเหมาะในช่วงแรก ยิ่งเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้องออกดอก ต้นข้าวยิ่งต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อสร้างเมล็ด แต่ในช่วงเก็บเกี่ยวต้องไม่มีน้ำฝน เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย

2. ระยะเริ่มปลูกจริง โดยการเตรียมดิน และต้นกล้า

ในระยะนี้ เกษตรกรสามารถใช้การพยากรณ์น้ำฝนล่วงหน้า 6 สัปดาห์และรายสัปดาห์ ในการกำหนดกิจกรรมในแปลงได้ เช่น การนัดรถไถเตรียมดิน ถ้าดินแห้งหรือเปียกจนเกินไป การทำกิจกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถทำได้

ปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝนกับวิธีการปลูกก็เกี่ยวเนื่องกัน หากเกษตรกรเลือกใช้วิธีหว่านเมล็ด ในแปลงต้องไม่มีน้ำมากจนเกินไป เพราะเมล็ดข้าวจะไม่งอก แต่ถ้าเลือกวิธีเพาะต้นกล้า ในแปลงจะต้องมีน้ำค่อนข้างมาก และต้องมีฝนไม่ทิ้งช่วง

Ricult พยากรณ์อากาศ การเกษตร

3. ระยะใส่ปุ๋ยบำรุงแปลง

ช่วงที่มีการใส่ปุ๋ย หรือการกำจัดวัชพืช ต้องเป็นช่วงที่ไม่มีฝน เพราะน้ำฝนอาจจะชะล้างเอาปุ๋ย และสารกำจัดวัชพืชออกจากแปลงได้ โดยเกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชันพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้ารายสัปดาห์ เช็กวันลงปุ๋ยก่อนได้

4. ระยะเก็บเกี่ยวและตากข้าว เพื่อลดความชื้น

เกษตรกรสามารถดูการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 สัปดาห์ เพื่อเลือกสัปดาห์ที่ไม่มีฝน กำหนดสัปดาห์ที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อนัดแรงงานและรถเกี่ยว กำหนดช่วงวันเก็บเกี่ยว หรือวันตากข้าวที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้

การรู้แนวโน้มน้ำฝนว่า “ตกมาก” หรือ “ตกน้อย” เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับเกษตรกร ในการวางแผนเพาะปลูก โดยเฉพาะ ‘ข้าว’ พืชที่ต้องการน้ำตลอดเวลา หากเกษตรกรที่ปลูกข้าว ทราบปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ก็จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันไม่เจอน้ำท่วม หรือ หากทราบว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานทำให้ข้าวยืนต้นตาย เกษตรกรก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้ข้าวไม่เจอช่วงฝนแล้งได้

รีคัลท์ คือ Startup สาย Agtech ที่หยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง และการพัฒนานี้ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรไทยมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ยังช่วยต่อยอดไปสู่การพัฒนาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วย หากอยากรู้เรื่องราวของ รีคัลท์ ให้มากขึ้น ก็ตามไปดูกันต่อที่ https://www.ricult.com/ หรือ https://www.facebook.com/RicultThailand/ ได้เลยจ้า

Google Play Link : https://bit.ly/329BiTP