เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบฟรี ๆ ด้วย “Window Solar Charger”

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อาจไม่ใช่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใหม่ในสังคมไทย แต่แทนที่เราจะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ เราสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก (10W) อย่าง “Window Solar Charger” ติดบริเวณหน้าต่าง เพื่อเปลี่ยนแสงแดดอันเจิดจ้าของประเทศไทยเป็นพลังงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ใช้ในบ้านได้!

Read More