หน่วง COVID ให้นาน … รอสร้าง Herd Immunity

ในสถานการณ์ที่คนไทยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเกินร้อยรายต่อวัน ทำให้รัฐต้องออกมาตรการที่จำกัดพื้นที่ ควบคุมการรวมตัว และพรก.ฉุกเฉิน ทั้งหมดเพื่อให้การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ย้ำ! ว่าจำเป็นมาก!!

Read More