เปิดตัวแล้ว! “AGrowth” โครงการบ่มเพาะ Startup สายเกษตรระดับนานาชาติ!

ความสำคัญของภาคการเกษตรไทยในเวทีโลกคงไม่ใช่เรื่องที่ต้องตั้งคำถามอีกต่อไป เพราะผลผลิตทางการเกษตรจากไทย สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

Read More