ทีมนักวิจัยพบ ‘ยายับยั้งภูมิต้านทาน’ ที่อาจเป็นหนทางรักษาโรคพุ่มพวง!

จากสถิติแล้ว 1 ใน 10 ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง โดยเฉพาะผู้หญิง มักจะเสียชีวิตในช่วง 10 ปีแรกหลังถูกวินิจฉัย การค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหายาที่จะสามารถรักษาโรคพุ่มพวงให้หายขาดได้ จึงอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์เรื่อยมา และล่าสุด! ทีมนักวิจัยได้ค้นพบยาตัวหนึ่ง ที่อาจจะหยุดภูมิต้านทานที่มากเกินไปของร่างกาย และกลายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองได้!

Read More