3 สูตรสำเร็จ เพิ่มยอดขาย สำหรับ E-Commerce ยุค 2020!

ในปัจจุบัน Social Commerce และ E-Marketplace มีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางกลยุทธ์และเทคนิคในการแข่งขัน จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ หากมีกลยุทธ์ที่ดี ตามทันเกมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้ ก็จะสามารถแข่งขันในธุรกิจ E-Commerce ได้อย่างแข็งแกร่ง

Read More