‘Lab-Grown Meat – เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง’ เทรนด์อาหารยุคใหม่ ไม่ทำลายชีวิต!

‘Lab-Grown Meat’ คืออะไร? สำคัญแค่ไหน? มีสารอาหารเหมือนเนื้อสัตว์จริงไหม? แล้วทำไมเนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องแล็ปจึงเป็นเทรนด์ที่ Foodtech ทั่วโลกต้องสนใจ!

Read More