“หยุดจ้างคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ”

สำหรับ Startup แล้ว การจ้างคนในช่วงแรก ๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะคน ๆ นั้นจะต้องสามารถเดินฝ่าขวากหนามขยายธุรกิจไปกับคุณได้ แต่ถ้าคุณจ้างคนผิด นั่นอาจส่งผลถึงกำลังผลิตที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่อาจเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ได้

Read More