ชาร์จไฟผ่านอากาศ! เป้าหมายที่เป็นไปได้ของ Startup “GuRu”

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เบื่อการเสียบปลั๊กก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเครื่อง เบื่อสายชาร์ตที่ยาวเกะกะ เบื่อที่ชาร์จ Wireless ที่เหมือนจะมีอิสระ แต่ก็เล่นได้ไม่เต็มที่ เราขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก “Wireless power” เทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สาย จาก GuRu

Read More