ขยะล้นประเทศ พลาสติกที่ก้นทะเล และการจัดการที่ยังติดขัด คือปัญหาด้านการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในไทย ในขณะที่บางประเทศสามารถจัดการขยะได้ดีเยี่ยม จนต้องนำเข้าขยะเพื่อเอาไปแปรรูปเป็นพลังงาน

แล้วประเทศเหล่านั้น ใช้วิธีไหนกันบ้างนะ?