Wild Earth คือ Startup ขนมสำหรับสุนัขที่อุดมไปด้วยโปรตีนบริสุทธิ์และสารอาหารที่สูงกว่าขนมสัตว์ทั่วไปในท้องตลาด โดยที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยแม้แต่เสี้ยวเดียว!

เป้าหมายของ Wild Earth คือการพัฒนาขนมสำหรับสุนัขให้มีสารอาหารมากขึ้น มีโปรตีนมากกว่าเดิม ไม่มีส่วนผสมขยะที่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสุนัข และต้องมีความรับผิดชอบต่อโลกให้มากขึ้น! ขนมของ Wild Earth จะใช้โปรตีนจากเห็ดโกจิ ซึ่งเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ เพาะเลี้ยงในแลปโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และมีประโยชน์มากกว่าขนมสัตว์แบบเดิม ๆ 

งานวิจัยตัวหนึ่งของ Greenpeace กล่าวว่า การทำปศุสัตว์มีผลทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการทำการเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตว์ใหญ่อย่าง “วัว” ที่มีการหมักในกระเพาะ จนเกิดการเรอหรือตด ก็กลายมาเป็นสาเหตุใหญ่ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากปศุสัตว์ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของ UCLA ก็กล่าวว่า สุนัขและแมวอเมริกาต่างก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างก๊าซเรือนกระจกราว ๆ 25-30% จากการบริโภคอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์

การที่ Wild Earth ใช้โปรตีนจากพืชล้วน ๆ จึงเป็นการทำลายโลกน้อยลงกว่าการผลิตอาหารสัตว์แบบเดิม ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย วิธีการของ Wild Earth จะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และไม่มีการทดลองสารเคมีในสัตว์โดยเด็ดขาด

โดยในตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสุนัขจากเห็ดโกจิของ Wild Earth ได้ออกวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคาถุงละ $30 (ราว ๆ 954 บาท) และในอนาคต ทาง Wild Earth ก็มีแพลนจะวางขายขนมสำหรับแมว ที่ใช้โปรตีนจากเซล์เนื้อหนู (เพาะเลี้ยงแค่เซลล์ จะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์) เป็นหลักเพิ่มด้วยล่ะ!

ข้อมูลอ้างอิง
https://wildearth.com/pages/about-us
http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=1854