จากสถิติของ LinkedIn พบว่า กว่า 3,000 ตำแหน่งงานใน 50 บริษัท Startup ตัวท็อปของปี 2018 เป็นตำแหน่งงานของสายเทคนิค (Engineering positions) ถึง 900 ตำแหน่ง! รองลงมาคือสาย Operation โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการที่สุด คือ Software engineers

อันที่จริง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน ๆ อาชีพ Software engineer ก็เป็นที่ต้องการมาตลอดอยู่แล้ว โดยมีการคาดการณ์ว่า ความต้องการของอาชีพ Software engineer จะเพิ่มขึ้นอีก 24% ภายในปี 2026 ส่วนทักษะที่ห้ามขาด ก็คือ Coding, Platform design, Web and mobile development และ Quality assurance

สรุปได้ว่าตอนนี้ อาชีพที่สตาร์ตอัพต้องการคว้าไว้มากสุด คือนักพัฒนา / คนเขียนโปรแกรมที่สามารถเขียน Web เขียน Apps ได้คล่องมือ เพราะคนส่วนมากจะติดตามข่าวสารทุกอย่างจากโทรศัพท์ เข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็เสิร์จจากมือถือล้วน ๆ

ที่มา : https://www.entrepreneur.com/article/334502