สร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ : 4 ความคิดใหม่ ให้เขาออนไลน์

ตอนที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง “4 ความเชื่อ” ที่ผู้ประกอบการมักคิดว่าคนของตนไม่ออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ผมขอขยายความเพิ่มตามประสบการณ์ว่า เราจะทำให้ทีมงานเดิมที่ประสบความสำเร็จในแนวทางธุรกิจแบบ 1.0 หรือ 2.0 ก้าวสู่ 4.0 หรือ 5.0 ได้อย่างไร ด้วย ‘4 ความคิดใหม่ ให้เขาออนไลน์’

Read More