‘Suntable’ Startup ที่ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง ในการระดมทุนจนถึงเป้า!

อยากใช้ชีวิตในธรรมชาติ แต่ชีวิตก็ยังต้องการเทคโนโลยี! จะหนีไปนั่งรับลมในสวนชิล ๆ ฟังเพลงคลอเบา ๆ ให้ผ่อนคลาย แต่ก็กลัวแบตโทรศัพท์ไหล โดนตามงานกระทันหัน ไม่รู้เรื่องขึ้นมาละแย่เลย แต่ปัญหาที่ว่านี้จะหมดไปทันที เพราะตอนนี้ โลกเรามีสิ่งที่เรียกว่า ‘Suntable’ เกิดขึ้นมาแล้ว!

Read More