Uber ซื้อกิจการ ‘Cornershop’ Startup สั่งของออนไลน์จากซูเปอร์แล้ว!

แม้ว่า Uber ในไทยจะรวมตัวกับ Grab ไปแล้วเรียบร้อย แต่ Uber ต่างประเทศยังคงเฉิดฉายสวยงามอยู่นะจ้ะ! ล่าสุด ทาง Uber ก็ได้รวบเอาตัวฮอตจากฝั่งลาตินอเมริกา เข้าซื้อกิจการ Startup ‘Cornershop’ ไปเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อย

Read More