Product Mistimed : ถูกที่ ผิดเวลา ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย

หลาย ๆ Startup มักมีความเชื่อว่า ‘การเข้ามาในตลาดช้า’ คือปัญหาด้าน Timing เพียงหนึ่งเดียวที่องค์กรต้องระวัง แต่ความจริงแล้ว จังหวะเวลาที่ผิดนั้นสามารถเป็นได้ทั้งการรุกเข้ามาในตลาดช้าไป และการบุกเข้าไปในตลาดเร็วเกินไปด้วยเช่นกัน

Read More