‘ไทย’ จะเป็นอย่างไร? เมื่อหลัง Covid-19 โลกจะเดินถอยหลังสู่โลกานิวัตน์

หลังประเทศไทยดำเนินมาตรการปิดพื้นที่และกิจการบางประเภท เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยก็ดูจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ

Read More