ชาร์จไฟได้ 5 ชม.! ‘Solarpak’ กระเป๋าโซลาร์เซลล์ เพื่อเด็กในพื้นที่ไร้ไฟฟ้า

ไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึง น้ำที่ไม่สะอาด อาหารที่ขาดแคลน ยังมีอีกหลายชุมชนบนโลกใบนี้ที่ประชากรในพื้นที่ต้องต่อสู้กับความยากจน โครงสร้างทางสังคมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต และดิ้นรนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตนเอง

Read More