SAFE FROM A.I. – อาชีพแบบไหน ที่จะรอดจากการถูก A.I. แทนที่?

ในขณะที่ A.I. กำลังถูกพัฒนาขีดจำกัดให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ได้มากขึ้น ความจริงที่ว่าหน้าที่ของ A.I. นั้นมาเพื่อทดแทน ‘มนุษย์’ ก็ยิ่งชัดเจน …แล้วใครกัน ที่จะต้องเดินออกจากหน้าที่ของตน ถอยหลังให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่?

Read More