#ใช่คุณหรือไม่? อาชีพอะไรที่บริษัท Startup ต่างก็ต้องการ!

จากสถิติของ LinkedIn พบว่า กว่า 3,000 ตำแหน่งงานใน 50 บริษัท Startup ตัวท็อปของปี 2018 เป็นตำแหน่งงานของสายเทคนิค (Engineering positions) ถึง 900 ตำแหน่ง! รองลงมาคือสาย Operation โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการที่สุด คือ Software engineers

Read More