“RiceStraws” หลอดน้ำที่ย่อยสลายได้ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 100%

ปัญหาขยะพลาสติกยังคงเป็นเทรนด์ที่หลาย ๆ ฝ่ายอยากแก้ไขให้ได้แบบ 100% (หรือถ้าทำให้ได้ 300% เลยก็ยิ่งดีนะเพื่อน!) นวัตกรรมใหม่ ๆ จึงถูกคิดค้นเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ อย่าง “RiceStraws” ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง Startup สายธรรมชาติที่มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อโลกที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง!

Read More