หยวนดิจิทัล ≠ Cryptocurrency

สักเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ผมเริ่มสนใจ Bitcoin อย่างจริงจัง และคิดว่าแนวคิดของ Cryptocurrency คือโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุน แต่ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือ Libra ก็ยังคงติดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ ทำให้นักลงทุน รวมถึงผู้บริโภคหลายท่านยังชั่งใจ

Read More