ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘บรรจุภัณฑ์กระดาษ’ ทำไมยังมีพลาสติก?

กระแสของภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนเริ่มหันมาสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมกันมากกว่าเดิม หากเป็นร้านอาหารก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้

Read More