‘Nucane’ Deeptech น้ำตาลสายพันธุ์ใหม่ หวานมากขึ้น แต่ Healthy กว่าเดิม!

เทรนด์รักสุขภาพยังคงเป็นที่นิยมไม่มีตก เห็นได้จากหลาย ๆ คนที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ทั้งเรื่องการออกกำลังกาย และการคุมอาหาร โดยเฉพาะสารอาหารอย่าง ‘แป้ง’ และ ‘น้ำตาล’ ที่หลายคนมักหลีกเลี่ยง กินให้น้อยที่สุด เลือกกินอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทน และบ้างก็เลือก ‘Nucane’ น้ำตาลสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจาก Deeptech Startup!

Read More