สร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ : 4 ความเชื่อ ‘เขาไม่ออนไลน์’

ผมเชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นสูง ผู้บริหารสามารถทำให้ทรัพยากรนี้มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาล และแน่นอนว่าผู้บริหารก็สามารถทำให้คนกลายเป็นต้นทุนที่ไม่สร้างโอกาสได้อย่างมหาศาลเช่นกัน ซึ่งก่อนจะเข้าถึงเรื่องการสร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ ผมอยากจะเริ่มที่ความเข้าใจที่มักจะทำให้เรามองคนว่าไม่พร้อมในการที่จะให้เขาเข้าโหมด “ออนไลน์”

Read More